toggle menu

Manažérske zručnosti a ich využívanie v praxi

Manažéri sa „učia, ako sa učiť,“ a to nielen prostredníctvom formálnych metód vzdelávania, ale aj učením sa zo skúseností pri výkone práce. Ktoré manažérske zručnosti sa považujú za kľúčové a ako ich využiť pri práci čo najefektívnejšie?


Úspešnosť firmy na trhu závisí od schopnosti a úspešnosti jej zamestnancov, teda od ich znalostí a vedomostí, ktoré je potrebné kvalifikovane riadiť a využívať v prospech rozvoja firmy i samotných ľudí. Manažéri sú zodpovední za ich nábor, výber, motiváciu a rozvoj tak, aby zamestnanci čo najlepšie využívali svoj potenciál. K tomu potrebujú aj samotní manažéri získať znalosti a zručnosti, ktoré im pomôžu plniť náročné úlohy. Ako vytvoriť súlad všetkých týchto schopností a zručností? Na kurze vám radi prezradíme nie len teoretický základ, ale aj ako to v skutočnosti funguje v praxi.

OBSAH KURZU

Kto je manažér.

Spôsobilosti manažéra.

Zručnosti manažéra:

  • Plánovanie – poznať techniky plánovania a aplikovať ich v praxi
  • Organizovanie – poznať techniky organizovanie a byť schopný ich aplikovať
  • Riadenie ľudí – schopnosť riadiť ľudí (ide typicky o tvrdé zručnosti – prideľovanie úloh, kontrolovanie a pod)
  • Vedenie ľudí – schopnosť viesť ľudí (ide typicky o mäkké zručnosti – motivovať, inšpirovať, koučovať …)
  • Komunikovanie – byť dobrý komunikátor
  • Vyjednávanie – schopnosť úspešne vyjednávať
  • Rozhodovanie – poznať techniky rozhodovanie a vedieť ich prakticky aplikovať
  • Riešenie problémov – vedieť riešiť problémy

Dĺžka kurzu: 90 minút (60 minút teória + 30 minút praktické úlohy)
Po absolvovaní kurzu máte možnosť získať Certifikát od Power Coaching.

1
Manažérske zručnosti
90
eŠkolenie │ Manažérske zručnosti
Obľúbiť
Získať kurz
Zapísaní:
Trvanie: 90 minút
Prednášky: 1
Video: 90
Výuka: eŠkolenie

Archív

Pracovné hodiny

Monday 8:00 - 16.00
Tuesday 8:00 - 16.00
Wednesday 8:00 - 16.00
Thursday 8:00 - 16.00
Friday 8:00 - 15.00
Saturday Closed
Sunday Closed

Košík

Manažérske zručnosti a ich využívanie v praxi
Cena:
€ 68
Layer 1
Tento web používa cookies. Pokračovaním prezerania stránok súhlasíte s ich použitím.